سنجش ارتباط بین دیپلماسی ورزشی و پرستیژ بین المللی کشورها؛ مطالعه موردی میزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IOIU-5-15_005

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

ورزش مدرن به طرز چشمگیری بین المللی شده و استفاده استراتژیک. آگاهانه و هدفدار ازورزش توسط کشورها برای ایجاد تعامل, اطلاع رسانی و ایجاد نمایه ای مثبت و افزایش اعتباربین المللی جهت افزایش کنشگری و پیگیری اهداف سیاست خارجی را می توان بهدیپلماسی ورزشی ربط داد. ورزش به عنوان یکی از ابزارهای موجود در دیپلماسی و سیاستدارای نقشی مثبت است و دیپلماسی ورزشی به ابزاری برای دولت ها تبدیل شده تا بااستفاده از آن, جایگاه و اعتبار خود را بهبود بخشند؛ بنابراین مهم است به این موضوعپرداخته شود که علاوه بر قدرت های نظامی یا سیاسی, راه های دیگر و کم هزینه تری نیزوجود دارد که کشورها بتوانند به اهداف خود برسند. قطر یکی از این کشورهاست که باوجود موقعیت جغرافیایی خاص آن, در حال استفاده از این نوع دیپلماسی برای ر سیدن بهاهداف منطقه ای و بین المللی خود است. در همین چارچوب. پرسش اصلی مقاله پیش رواین گونه بیان شد که دیپلماسی ورزشی چگونه بر پرستیژ بین المللی قطر تاثیرگذار است و بااستفاده از روش تحلیلی توصیفی این فرضیه به دست آمد که قطر توانسته از طریقدیبلماسی ورز شی و در ذیل آن گرفتن حق میزبانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ باچهار مولفه تبدیل شدن به یک بازیگر مهم منطقه ای. فرصت مهم دیپلماسی عمومی وقدرت نرم، مشارکت در مورد صلح و امنیت و جذب افکار عمومی. نقشی جدی برای خودپیدا کند و در نهایت پرستیز و اعتبار بین المللی خود را افزایش دهد.

Authors

حسین پلونده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

فرزاد رستمی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران