توسعه سبز از منظر کارآفرینی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 359

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRNAL-10-20_010

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

امروزه کارآفرینی سبز، یکی از پرطرفدارترین حوزه های علم اقتصاد به شمار می آید. از آنجاییکه کارآفرینی فرایندی پویا، در راستایایجاد و افزایش سرمایه است، کارآفرینی سبز راهبردی برای حفظ توام چرخه طبیعت و پایداری و پیوستگی ساختاری جامعه موردتوجه است. کارآفرین سبز به واقع، اتاق فکر محیط زیستی است که مهمترین دستاوردهای آن برای توسعه سبز کشور ایجاد اشتغال،ثروت، رفاه و کشف فرصت های توسعه پایدار است. این مقاله به بررسی کارآفرینی و کارآفرین، کارآفرینی و توسعه سبز،کارآفرینیسبز، ضرورت کارآفرینی سبز و نقش آن، چالش ها و عوامل موثر بر نقش کارآفرینی سبز، انواع کارآفرینی سبز و توسعه کارآفرینیسبز می پردازد. رابطه بین کارآفرینی و توسعه سبز به ارتباط میان کسب و کار و محیط زیست بستگی دارد، که به صورت یک رابطهدوسویه عمل می کند. برهمین اساس کارآفرینی سبز، پدیده ای چند بعدی با سطوح تحلیلی چندگانه است که به طور میان یافرارشته ای در جریان است. درنتیجه شالوده کارآفرینی سبز، اخلاق محیط زیست است که چشم انداز آن چیزی جز بوم محوری نیست.

Authors

نگین خاتونی

دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی و صنعتی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مهدی کلاهی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهشکده آب و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران