بررسی تاثیر رایانش ابری بر سیستم سلامت الکترونیک

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-16-61_004

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

رایانش ابری به عنوان یک پارادایم جدید برای میزبانی و ارائه خدمات از طریق اینترنت مطرح گردیده است. رایانش ابری می تواند مزایایمتعددی برای سازمان ها شامل کاهش هزینه و انعطاف پذیری داشته باشد. هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستمسلامت الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در تعدادی از بیمارستان های دولتی در سطح شهر تهران است. در این مطالعه به تجزیه وتحلیل مسیر با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP) و حداقل مربعات جزیی (PLS) پرداخته شد. با بررسی ادبیات مربوط به مدلفناوری، سازمان، محیط و تئوری انتشار نوآوری، ۴ عامل اصلی و ۱۷ زیر معیار با توجه به نظرات متخصصین. اساتید دانشگاهی وکارشناسان فناوری اطلاعات و سلامت براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش حداقل مربعات جزتی مشخص گردید. نتایج نشانداد هنگام اتخاذ سیستم سلامت الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری عوامل محیطی و عوامل فناوری باید در نظر گرفته شود. نتایج اینپژوهش می تواند تاثیر زیادی بر سازمان هایی همچون سازمان بهداشت و درمان که نگران این موضوع هستند داشته باشد.

Keywords:

رایانش ابری , سیستم سلامت الکترونیک , فرایند سلسله مراتبی (AHP) , حداقل مربعات جزتی (PLS)

Authors

محسن قره خانی

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان تهران ایران

سیده ام سلمه پورهاشمی

دانشگاه آزاد اسلامیء تهران، ایران