تحلیل محتوای زمینه(تم)های فرد کتاب ریاضی پایه ی اول دبستان بر اساس هوش سهوجهی استرنبرگ

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_009

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی از نظر میزان توجه به نظریه هوش سه وجهی استرنبرگ است. روش پژوهش حاضر ، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش، کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی بوده که در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به چاپ رسیده است و نمونه گیری به روش غیر تصادفی و هدفمند انجام گرفته است که به همین منظور، زمینه های فرد انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی ۱۱۸ مرتبه به مولفه های هوش سه وجهی استرنبرگ توجه شده است و میزان توجه به این مولفه ها به یک میزان نبوده است و برخی از مولفه ها به بیشترین مقدار و برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

Authors

مهسا رستمی

دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ارومیه

نگین دستاران

دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ارومیه

زهرا شریفی

دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ارومیه