بررسی تاثیر محیط آموزشی بر یادگیری دانش آموزان (مطالعه موردی: دبستان توحید شهرستان لامرد)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_165

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

عوامل محیطی نظیر امکانات، تجهیزات و فضای کلاس، در کنار سایر عوامل آموزشی نقش به سزایی در یادگیری دانش آموزان دارد. این پژوهش ، به منظور تبیین ارتباط و نقش عوامل محیطی بخش آموزش با تسهیل یادگیری کودکان در مقطع ابتدایی با دو رویکرد کیفی و کمی انجام شده است . بخش اول، مروری بر پیشینه نظری با رویکرد کیفی و روشی توصیفی و بخش دوم، با رویکرد کمی و از طریق روش مصاحبه صورت گرفت . نمونه مطالعات ی پژوهش حاضر، دبستان ی از توابع شهرستان لامرد، به نام دبستان توحید بوده است . این مدرسه بعد از بازسایی و نوسازی ، تجهیز شده است . دانش آموزان قبل از این از وسایل کمک آموزشی مثل پروژکتور، تخته هوشمند، وسایل گرما یشی -سرمایشی بی بهره بودند. سپس در سال گذشته این مدرسه تجهیز شد. در این پژوهش سعی شد که با استفاده از روشهای کمی مانند مصاحبه و پرسش نامه ، میزان تاثیر عوامل محیطی در امر یادگیری اندازهگیری شود. برای بالا بردن کیفیت جمع آوری اطلاعات، این پرسش نامه ها بین سه گروه شامل معلمان، دانش آموزان و والدین آنها تقسیم شد. پس از انجام پرسش نامه ها و درصد بالای رضایت آنها، این نتیجه حاصل شد که عوامل محیطی تاثیر به سزایی هم در بخش آموزش توسط معلم و هم بخش یادگیری توسط دانش آموز دارد.

Authors

محمدمهدی رحمانی

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

مهرداد عباسی

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

محمدجواد عبدالهی

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز