بازیافت غبار کوره القایی تولید آهن شرکت جهان فولاد غرب به روش هیدرومتالورژی و تولید اکسید روی خالص

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC13_041

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در این پژوهش، بازیافت غبار کوره القایی تولید آهن شرکت جهان فولاد غرب با استفاده از روش هیدرومتالورژی مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به میزان بالای کلر در این غبارها، ابتدا فرآیند کلرشویی چندین مرحله ای در بازه دمایی ۵۰ تا ۸۰ œC انجام پذیرفت که بالاترین میزان حذف این عنصر در دمای ۸۰ œC با راندمان ۸۳/۳ درصد انجام پذیرفت . پس از این مرحله فرآیند لیچینگ در محدوده ۵۰ تا ۸۰ œC در اسید سولفوریک مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین راندمان در دمای ۷۰ œC با راندمان ۸۲ درصد حاصل شد. پس از حذف ناخالصیهای آهن، کبالت، کادمیوم و نیکل، در مرحله نهایی با اضافه کردن کربنات سدیم در محلول حاوی سولفات روی، کربنات روی رسوب کرده و پس از یک مرحله فرآیند تکلیس در دمای ۳۵۰ œC اکسید روی نسبتا خالص حاصل شد. جهت مشخصه یابی اکسید روی به دست آمده از روشهای XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده گردید. باند شکاف اکسید روی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و مقدار آن ۳/۱۲ eV به دست آمد.

Authors

مهدی چرخچی

دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی همدان

سعید کریمی

استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان

بهروز رحیمی

مدیر فنی، شرکت جهان فولاد غرب )کرمانشاه(

ابراهیم ابراهیمی

مدیر تحقیق و توسعه، شرکت جهان فولاد غرب )کرمانشاه(