سنتز سیمان کامپوزیتی کلسیم فسفاتی حاوی اکسیدروی/کیتوسان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC13_047

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

سیمان کلسیم فسفات (CPCs) یک گروه از بیومواد توسعه یافته ای میباشد که از قابلیت شکل گیری و ترمیم شکستگی های استخوانی برخوردار است. با توجه به ترکیب مشابه با بافت سخت و قابلیت تزریق پذیری و معدنی شدن، این سیمان های کلسیم فسفاتی، به عنوان یک ماده درمانی امیدوارکننده برای بازسازی و ترمیم بافتهای معدنی مطرح میباشند. مواد تشکیل دهنده سیمان کامپوزیتی سنتز شده این پژوهش شامل دو جز پودر و مایع میباشد. قسمت پودری این سیمان ترکیبی از مونوکلسیم فسفات مونوهیدرات و کلسیم هیدروکسید است و از نانوذرات اکسیدروی / کیتوسان سنتز شده به عنوان قسمت مایع سیمان کامپوزیتی استفاده شده است. سیمان کامپوزیتی با نسبت پودر به مایع ./۵ gr/cc تهیه و مورد بررسیهای فازی و ریزساختاری قرار گرفت. در کامپوزیت سیمانی تعامل بین مولکولی مطلوبی بین کیتوسان، نانوذرات اکسیدروی و کلسیم فسفاتها ایجاد شده است و تصاویر SEM حاکی از شکل گیری نامنظم نانوذرات اکسیدروی در بستر سیمان میباشد. حضور نانوذرات اکسیدروی/ کیتوسان سبب بهبود خواص سیمان کلسیم فسفاتی بالخصوص فعالیت ضدباکتریایی سیمان شده است.

Authors

محبوبه درزی درونکلا

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نانوفناوری - نانومواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سیدمحمود ربیعی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دکتری مهندسی پزشکی بایومتریال