مطالعه عملکرد زیستی صدف (Anodonta cygnea) در کاهش آفت کش ارگانوفسفره کلریپریفوس از محیط آبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAPU-11-3_006

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در دنیای امروزه استفاده گسترده بشر از آفت کشها جهت کنترل آفات کشاورزی و ورود آنهابه منابع آبی یک عامل تهدیدکننده برای اکوسیستم های آبی محسوب می شود. در این مطالعه کاهش آفت کش ارگانوفسفره کلریپریفوس ازمحیط آبی باروش تصفیه زیستی به وسیله صدف Anodonta cygnea به عنوان یک فیلترکننده زیستی بررسی گردید. درطی یک بازه زمانی ۱۲ روزه، سه تیمار با سه تکرار درمواجهه با سه غلظت متفاوت آفت کش ۳۰، ۲۰ و ۱۵ میلی گرم در لیتر قرار گرفتند. شاخص های میزان غلظت سم، میزان جذب نور، pH آب و نرخ فیلتراسیون صدف جهت تعیین کاهش غلظت سم اندازه گیری شدند. در پایان دوره آزمایش میزان غلظت آفت کش به ترتیب برای تیمارهای با غلظت ۳۰، ۲۰ و ۱۵ میلی گرم در لیتر آفت کش ۱/۰۱۹ ± ،۱۵۳/۰ ± ۶/۴ ،۳ ± ۰/۱۳۳ با درصد راندمان کاهش ۶۷/۳۶ درصد، ۸۳/۷۶ درصد، ۱۰۰ درصد، میزان جذب نور ۰۰۱/۰۰/۴۴ ± ، ± ۰/۰۰۲ ۰۱۱/۰، ۰۰۰/۰ ± ۰۰۰/۰ با درصد راندمان کاهش ۰۴/۳۸ درصد، ۷۵/۷۷ درصد، ۱۰۰ درصد و میزان pH، ۵۳/۷، ۹۹/۷، ۶/۸ برآرود گردید. نرخ فیلتراسیون برای تیمارهای با غلظت ۳۰ و ۲۰ میلی گرم در لیتر آفت کش روندی کاهشی و برای تیمار با غلظت ۱۵ میلی گرم در لیتر آفت کش روندی افزایشی داشت. بین تغییرات غلظت سم، میران جذب نور و نرخ فیلتراسیون در آغاز و پایان آزمایش تفاوت معنی داری یافت شد۰ /۰۵)˂p). گونه Anodonta cygnea به عنوان یک پالایشگر زیستی مناسب جهت حذف آفتکش کلرپیریفوس در سیستمهای تصفیه ی پساب های کشاورزی یا محیط های آبی طبیعی آلوده شده پیشنهاد می گردد با این وجود مطالعات بیشتری در این زمینه لازم می باشد.

Authors

محبوبه میرزایی

کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

آرش جوانشیرخوئی

نویسنده مسئول، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

کیادخت رضایی

دانشجوی دکتری بوم شناسی آبزیان شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

سهیل ایگدری

دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ۱.Osman, K.A., and Al-Rehiayani, S. ۲۰۰۳. Risk assessment of pesticide ...
 • ۲.Cortina-Puig, M., Istamboulie, G., Marty, J.L., and Noguer, T. ۲۰۱۰. ...
 • ۳.Gebremariam, S.Y., Beutel, M.W., Yonge, D.R., Flury, M., and Harsh, ...
 • ۴.Maleki, A., Moradi, F., Shahmoradi, B., Rezaee, R., and Lee, ...
 • ۵.Mary John, E., and Manakulam Shaike, J. ۲۰۱۵. Chlorpyrifos pollution ...
 • ۶.Sharbidre, A.A., Metkari, V., and Patode, P. ۲۰۱۱. Effect of ...
 • ۷.Johnson, W.W., and Finley, M.T. ۱۹۸۰. Handbook of acute toxicity ...
 • ۸.Francisco Claudio, F., Allen, L., Marcos Antônio, A., and Ronaldo, ...
 • ۹.Martinez, R.S., Di Marzio, W.D., and Sáenz, M.E. ۲۰۱۵. Genotoxic ...
 • ۱۰.Shahian, H., and Shykhlooei, H. ۲۰۱۷. Evalution of Diazinon and ...
 • ۱۱.Schulz, R., and Leiss, M. ۱۹۹۹. A field study of ...
 • ۱۲.Jamali, S., and Banihashemi, Z. ۲۰۱۲. Investigate the causes of ...
 • ۱۳.Shahidi, A., and Tarkashvand, A. ۲۰۱۵. Investigation of wastewater treatment ...
 • ۱۴.Nethaji, S., Sivasamy, A., andMandal, A. ۲۰۱۳. Preparation and characterization ...
 • ۱۵.Beone, G.M., Cenci, R., and Lodigiani, P. ۲۰۰۳. Metal concentrationsin ...
 • ۱۶.Opiyo, K., Rawson, Ch, Gagnon, M.M., and Saputra, I. ۲۰۲۱. ...
 • ۱۷.Zhou, Q., Zhang, J., Fu, J., Shi, J., and Jiang, ...
 • ۱۸.Hedge, L., Knott, N., and Johnston, E. ۲۰۰۹. Dredging related ...
 • ۱۹.Simberloff, D. ۲۰۱۲. Sustainability of biodiversity under global changes, with ...
 • ۲۰.Mahmoodi, M., Safahiea, A., Nikpoor, Y., and Ganemi, K. ۲۰۱۱. ...
 • ۲۱.Rosa, C.I., Costa, R., Goncalves, F., and Pereira, J.L. ۲۰۱۴. ...
 • ۲۲.Teresa, J., and Naim, O.A. ۱۹۹۵.review of the effects of ...
 • ۲۳.Liu, G.X., Chai, X.L., Shao, Y.Q., and Wu, H.X. ۲۰۱۲. ...
 • ۲۴.Venugopal, N.V.S., Sumalatha, B., and Bonthula, S. ۲۰۱۲. Spectrophotometric determination ...
 • ۲۵.Jørgensen, C.B. ۱۹۹۰. Bivalves filter feeding. Hydrodynamics, Bioenergetics. Physiology and ...
 • ۲۶.Rahnama, R., Javanshir, A., and Mashinchian, A. ۲۰۱۰. The effects ...
 • ۲۷.Oliveira, P., Gabriel, L., Barboza, A., Brancod, V., Figueiredod, N., ...
 • ۲۸.Javanshir Khoei, A., and Jandaghi, M. ۲۰۰۷. Eveluation of the ...
 • ۲۹.Kraak, M.H.S., Lavy, D., and Davids, C. ۱۹۹۴. Chronic exotoxicity ...
 • ۳۰.John, E.M., Rebello, S., and Jisha, M.S. ۲۰۱۴. Chlorpyrifos degradation ...
 • ۳۱.Anwar, S., Liaquat, F., Khan, Q.M., Khalid, Z.M., and Iqbal, ...
 • ۳۲.Liu, G.X., Shu, M.A., Chai , X.L., Shao, Y.Q., Wu, ...
 • ۳۳.Rau´l, L.M., and Rafaela, E.L. ۲۰۰۷. Responses of the mussel ...
 • ۳۴.Loayza, R., Rafaela, M., and Letts, E. ۲۰۰۷. Responses of ...
 • ۳۵.Watling, H. ۱۹۸۱. The effects of metals on mollusc filtering ...
 • ۳۶.Momit, T., Lazarevit Pašti, T., Bogdanovit, U., Vodnik, V., Mrakovit, ...
 • ۳۷.Jafarzade, N., Javanshir Kkoei, A., Poorbahger, H., and Rezaei, K. ...
 • ۳۸.Racke, K.D., Steele, K P., Yoder, R.N., Dick, W.A., and ...
 • ۳۹.Usharani, K., Muthukumar, M., and Kadirvelu, K. ۲۰۱۲. Effect of ...
 • ۴۰.Assalin, M.R., Rosa, M.A., and Duran, N. ۲۰۰۴. Remediation of ...
 • ۴۱.Ye, M.M., Chen, Z.L., Liu, X.W., Ben, Y., and Shen, ...
 • نمایش کامل مراجع