ارزیابی و تحلیل توسعه کشت محصول سیب در شهرستان بستان آباد با استفاده از SWOT

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_121

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل توسعه کشت محصول استراتژیک محصول «سیب» و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید توسعه کشت محصول «سیب» در شهرستان بستان آباد است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با ۲۱۰ نفر کارشناس کشاورزی و کشاورزان و باغداران شهرستان، داده های سازمانی (جهاد کشاورزی، شعباتخدمات کشاورزی، آمارنامه ها) و بررسی منابع جمع آوری شد نتایج تحلیل SWOT نشان داد که عملکرد بالای محصول درارقام پیوندی و پایه مالینگ، برتری ارقام رد دلیشز و گلدن دلیشز نسبت به سایر ارقام از لحاظ مقاومت به شرایط آب وهوایی، دسترسی راحت جهت تحویل محصول به سرد خانه میوه به ترتیب قوی ترین نقاط قوت در توسعه کشوت محصول «سیب» در شهرستان بستان آباد می باشد. بالا بودن هزینه نگهداری باغات، کوچکی اراضی به علت تقسیم بنودی توسط وارثان، عدم بهره گیری برخی باغداران از علم روز کشاورزی و باغداری، صرف زمان زیاد جهت نگهداری باغات تا حصولنتیجه و به محصول نشستن باغ، عدم استفاده از سموم صحیح و در زمان مشخص به ترتیب جدی ترین نقاط ضعف در مقابل توسعه کشت محصول «سیب» می باشد. نزدیکی شهرستان به راه های مواصلاتی و وجود شرکت های باربری برای جابجایی و صادرات محصول و فرآورده های تکمیلی به غیر از مصارف داخلی، وجود کارخانه های صنمایع تبدیلی درشهرستان بستان آباد برای استفاده حداکثری از محصول و ضایعات محصول، به ترتیب قوی ترین فرصت های پیشروی توسعه کشت محصول «سیب» در شهرستان بستان آباد می باشند. تورم و افزایش قیمت تمام شده محصول، فرآیند پیچیده ارایه تسهیلات بانکی و حمایتی از باغداران، عدم وجود ساز و کار حمایتی موثر برای باغداران از جدی ترین تهدیدهای پیشروی توسعه کشت محصول «سیب» در شهرستان بستان آباد می باشند مکان برخورد تعامل عوامل داخلی و خارجی در ناحیه سوم WT قرار می گیرد که ارائه دهنده استراتژی تدافعی است که در این حالت استراتژی های WT بر پایه کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی تدوین می شود. در واقع هدف کلی این راهبرد که میتوان آن را «راهبرد بقا» نیز نامید، کاهش ضعف های سیستم برای کاستن و خنثی سازی تهدیدات است

Authors

حسین حبیب زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز

عادل طاهری حاجی وند

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تبریز

هادی ایرانخواه کوخالو

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز