غربال گری و هدف گذاری درارزیابی اثرات بهداشتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_128

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

فعالیت های مرتبط به پروژه ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث ایجاد تغییراتی در جامعه در معرض قرار گرفته با محیطی که دارای خطرات بهداشتی چون بیماری مسری، حوادث با ماشین آلات و تجهیزات و مواجهه با شرایط یا مواد خطرناک باشد. از این رو نیاز فوری برای توسعه واعمال یک ابزار مثل ارزیابی اثرات بهداشتی است که باعث تشکیل گروهی از سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان می شود به طوری که آنها می توانند در به حداکثر رساندن منافع و کاهش اثرات منفی روی سلامت کمک کنند. HIA یک رویکرد توسعه یافته است که می تواند در شناسایی ودر نظر گرفتن اثرات بهداشتی بالقوه و یا حاد روی جمعیت کمک کند. در این مقاله در رابطه با غربال گری و هدف گذاری در ارزیابی اثرات بهداشتی بحث شده است

Keywords:

غربالگری , هدف گذاری , ارزیابی اثرات بهداشتی HIA

Authors

سودابه پورفداکاری

استادیار مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی وانرژی، پژوهشکده علوم زیست پزشکیخلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،ایران