بررسی ادبیات رتبه بندی اعتباری شرکت ها در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_018

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

با توجه به ذات ریسک گریزی سرمایه در بازارهای مالی، شرکت ها و نهادهای ناظر بازارهای مالی تلاش می کنند ابزارهای متفاوت برای گسترش فضای اطمینان بخشی در سرمایه گذاری بکار گیرند. بر این ا ساس تعیین رتبه اعتباری شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای کاهش ریسک در سرمایه گذاری امروز حائز اهمیت ا ست. در این برر سی رتبه بندی شرکت ها در سه بخش ا صلی مورد توجه قرار گرفت. در بخش اول به مفهوم و تاریخچه رتبه بندی اعتباری پرداختیم. در بخش دوم شرکت های رتبه بندی و متدلوژی مورد استفاده آن در ایران و در بخش سوم به نقش رتبه بندی در تحقیقات حسابداری ایران را مورد بررسی قرار دادیم.

Keywords:

متدلوژی رتبه بندی اعتباری , رتبه بندی اعتباری شرکت ها در ایران

Authors

فائق احمدی

استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی قشم، ایران

بنفشه حسنی کوچک

کارشناس مسئول صندوق همای آگاه ، دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم، ایران

پوریا دهدار نسب

مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه اقتصادی آرین، دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران