تاثیر تبلیغات خلاقانه محیطی بر قصد خرید با نقش میانجی نگرش خریداران به تبلیغات و اعتبار برند

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_051

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

تبلیغات یکی از مهمترین روشهای معرفی و فروش محصولات و خدمات شرکت ها، تولیدی ها، افراد و سازمان ها به مشتریان بالقوه است. خلاقیت و ابتکار در تبلیغات یکی از امتیازات محصول نسبت به رقباست. تبلیغات خلاقانه می تواند ضمن معرفی و اعتبار بخشیدن به برند، موجب تغییر در نگرش مشتریان شده و در تصمیم گیری آنان نسبت به قصد خرید محصول یا خدمات نقش مهمی ایفا کنند. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تبلیغات خلاقانه محیطی بر قصد خرید با نقش میانجی نگرش خریداران به تبلیغات و اعتبار برند بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان ۳۸۴ نفر از مشتریان فروشگاه هایپر استار غرب تهران انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات خلاقانه محیطی بر قصد خرید با نقش میانجی نگرش به تبلیغات ۷.۱۰۵، بر قصد خرید با نقش میانجی اعتبار برند ۵/۶۹۶ بر اعتبار برند با میانجی نگرش به تبلیغات ۴.۰۹۵، بر نگرش به تبلیغات ۱۳/۵۲، بر اعتبار برند ۷/۷۳ بر نگرش به تبلیغات (۱۳/۵۲)، بر اعتبار برند (۷.۱۰۵)، همچنین تبلیغات بر قصد خرید با میانجی نگرش به تبلیغات ۵.۳۳۶، با میانجی اعتبار برند ۵/۰۴۵۶ خلاقیت با میانجی نگرش به تبلیغات (۳.۲۰۲) و با میانجی اعتبار برند ۶/۶۹۶ بر قصد خرید مشتریان تاثیر داشته است

Authors

مهرداد خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بصیر آبیک

علی ولیپور

مدیر گروه مدیریت و حسابداری، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بصیر آبیک