شناسایی عوامل موثر (عوامل فناورانه، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی) بر استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_195

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در دهه های گذشته، فناوری، تاثیر چشمگیری بر فرآیندها و عملکردهای مدیریت منابع انسانی داشته است. برای مثال، فناوری، خصوصا اینترنت، کمک کرده است تا بسیاری از فرآیندهای منابع انسانی با بهره وری بالاتری طی شود. سیستم های جدید متخصصان منابع انسانی را قادر ساخته تا خدمات بهتری برای ذینفعان سازمان خود فراهم کنند، مدیریت منابع انسانی الکترونیک بهترین مصداق این نوع از سیستمهاست، کاربرد آن در عصر حاضر آنقدر گسترده شده است که کاربرد آن به یک ضرورت تبدیل شده است. از سوی دیگر سازمانها باید شرایطی را فراهم کنند تا خلاقیت کارکنان بارور شده و بتوانند به راحتی، به صورت مداوم و فردی یا گروهی فعالیتهای نوآورانه ی خود را در راستای بهبود عملکرد سازمان ها به اجرا درآورند. در این میان نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی، نقشی محوری است. البته این سیستم در ایران با مسائلی روبروست؛ از طرفی تبیین مناسبی از مفهوم نشده است، از طرفی به علت بی توجهی به عوامل موثر بر استقرار آن با مشکلاتی مواجه شده است. در این پژوهش، هدف اصلی شناسایی و اثبات رابطه بین عوامل موثر بر سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک و موفقیت این سیستم ها می باشد. در همین راستا، محقق با مطالعه ادبیات مربوطه و جمع آوری شاخصه ها، آنها را در قالب سه گروه عوامل فناورانه (تکنولوژیکی)، سازمانی و فرهنگی دسته بندی کرده است.

Keywords:

Authors

مهرزاد سرفرازی

استاد یارگروه مدیریت دولتی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

حمید باغبانی

گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

علی کامیاب

گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران