مروری برفرآیند ارزیابی سیستم های کنترل داخلی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENSANI01_004

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

Abstract:

سیستم کنترل داخلی مسایلی فراتر از وظایف مستقیم حسابداری و مالی را در برمی گیرد. دامنه آن تمامی شرکت را در برگرفته و با کلیه فعالیتهای آن سر و کار دارد. ساختار کنترل داخلی شیوههای مدیریت برای تفویض اختیار و تعیین مسئولیت و انجام دادن اموری چون خرید، فروش حسابداری و تولید را شامل می.شود آیین نامه کنترل داخلی مدون و قابل اتکاء به ندرت ارائه گردیده و در سازمانها نیز به اهمیت و لزوم آن کمتر توجه می گردد و حصول به هدف نهایی سازمانها در گرو وجود کنترل داخلی مناسب و کارا می : باشد لذا در این زمینه بررسی و ارائه یک سیستم کنترل داخلی بسیار حائز اهمیت میباشد ضمنا از انجایی که سازمانها و روابط موجود در سازمان ها دگرگونی و پیشرفت میباشد و نیاز به بازبینی و بروز رسانی کنترلهای داخلی موجود احساس میگردد لذا وجود یک سیستم ایجاد کنترل داخلی بهینه به عنوان مبناء و معیاری جهت مقایسه و ارزیابی در این زمینه ضروری است در این پژوهش به روش کتابخانه ای به مروری بر سیستمهای کنترل داخلی می پردازیم.

Keywords:

سیستم کنترل , داخلی , کنترل فرآیند کنترل داخلی

Authors

حامد فلامرزی

دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، ایران .

محمدحسین هوشیارزاده

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران .

صادق فلامرزی

کارشناسی ارشد ، موسسه غیرانتفاعی حافظ ، شیراز، ایران

امید سمیعی

دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، ایران