بررسی انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENSANI01_039

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

Abstract:

انتخاب حسابداری به معنی انتخاب روش حسابداری از میان روش های پذیرفته شد حسابداری است . براساس مطالعاتی که در کشورهای غربی صورت گرفته ، انتخاب روش حسابداری در ستاد نظام حسابداری اثر می گذارد.به عبارت دیگر، ارقام حسابداری با تغییر روش های حسابداری تغییر میکنند و در ارقام حسابداری جریان نقدینگی ، قیمت سهام، مالیات، قوانین و هزینه های سیاسی شرکتها، ارقام بدهی و قراردادهای پاداش مدیریت نیز تاثیر می نهند.ارقام حسابداری در گزارشهای مالی برای اهداف مختلف به کار میروند. بنابراین ، یک روش حسابداری بهینه برای تمام اهداف وجود ندارد. وظیفه محققان نظریه اثباتی عبارت است از طرح و اندازه گیری هزینه ها و منافع روش های مختلف حسابداری . بدین صورت که محققان با تحقیقات تجربی رابطه بین انتخاب روش های حسابداری با هزینه ها و منافع انتخاب آن روش ها را پیدا میکنند. بیشتر آثار تحقیقی مربوط به انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا در ایالت متحده و کشورهای غربی دیگر است . نتایج نشان می دهد که عواملی چون هزینه های سیاسی ، اهرم، سرمایه بر، نوع صنعت و ... در انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا موثرند.

Keywords:

انتخاب روش های حسابداری موجوی کالا , هزینه های سیاسی , اندازه شرکت

Authors

سیدکامران یگانگی

استادیار گروه مهندسی صنایع ،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان،ایران

مهدی بیگ محمدی

دانشجوی کارشناسی حسابداری ،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان،ایران