اینترنت اشیا (IoT) در فضای سبز شهری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF04_014

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

افزایش مداوم مهاجرت به مناطق شهری باعث شده است که بخش روستایی نیروی انسانی برای تولید محصولات کشاورزینداشته باشد و نتواند غذای مورد نیاز مردم جهان را تامین کند و این امر نیاز به گسترش محصولات کشاورزی به سمت شهرهارا ایجاد کرده است. برای تشویق تولید کشاورزی در بخش های شهری، استفاده از فناوری هایی که قابلیت خودکارسازی وافزایش عملکرد تولید را دارند، پیشنهاد شده است.این مقاله توسعه سیستمی را برای اندازه گیری، نظارت و آبیاری خودکار باغ شهری با استفاده از فناوری اینترنت اشیا ارائهمی کند که دارای حسگرهای ۲CO، رطوبت، درخشندگی، دما، تشخیص گیاهان و یک کاربرد ترکیبی برای آن است. نظارت ازراه دور متصل به یک شبکه محلی. همچنین، فرآیند ارتباطی مورد استفاده در اینجا به منظور ارائه ی کسرویس اتصالعالی بین سیستم پیشنهادی و شبکه آزمایش شده است.