پیاده سازی سیستم حسابداری و مدلهای ارزش گذاری آن در معاونت شهرسازی شهرداری تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF03_008

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

در این مقاله به بررسی پیاده سازی سیستم حسابداری و مدلهای ارزش گذاری آن در معاونت شهرسازی شهرداری تهران مورد بررسی قرار میگیرد. هدف اصلی از این پژوهش بررسی امکان تحقق سیستم حسابداری در معاونت شهرسازی و همچنین یافتن مناسبت ترین مدل ارزش گذاری در شهرداری تهران می باشد در این راستا چالشهای موجود در مسیر استقرار این سیستم نیز بررسی خواهد شد این تحقیق از نظر روش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است.

Keywords:

بهینه سازی حسابداری هزینه یابی منابع ارزش گذاری سیستم ها

Authors

ساینا اسماعیلی پویا

کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری – دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی