بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SLIS-10-23_007

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با توجه به نقش تعدیل گر تعهد کاری بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان می باشد. روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کاربران (دانشجویان) کتابخانه دانشگاه اصفهان است. با استفاده از فرمول حجم کوکران نمونه ۴۵۰ نفر و از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری آن توسط اساتید تایید و به منظور تایید پایایی آن از آزمون ضریب آلفای کرونباخ (۸۷/۰) استفاده شد که نتایج حاکی از پایایی و روایی مناسب پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS ۲.۰ استفاده شده است. یافته ها: تمامی شاخص ها از بارعاملی قابل قبولی برخوردارند. مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر پاسخگویی و پاسخگویی بر کارایی اثرگذار است . مدیریت دانش نسبت به مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری تاثیر بیشتری بر پاسخگویی دارد. نتایج : نتایج نشان دهنده اهمیت و جایگاه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان در جهت پاسخگویی بهتر به کاربران و افزایش کارایی کتابخانه می باشد. بنابراین کتابخانه ها می توانند با مدیریت مناسب دانش در سازمان از طریق آموزش و اشتراک گذاری دانش و استفاده نمودن از سیستم های به روز فناوری امکان پاسخگویی مناسب و به موقع کارکنان به کاربران فراهم نمایند.

Keywords:

"مدیریت دانش" , "مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری " , "پاسخگویی" , "تعهد کاری" , "کارایی"

Authors

سعید سعیدا اردکانی

دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

عادله دهقانی قهنویه

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

مرضیه ادیب زاده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بررسی مدیریت ارتباط با مشتری سنتی و الکترونیکی ارائه یک مدل مفهومی برای نقش خدمات بیمه ای [مقاله کنفرانسی]
 • انتهائی، علیرضا (۱۳۸۱). ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت دانش در ...
 • جراحی. محمدحسین، سعیدا اردکانی، سعید، زارعیان. محمد. (۱۳۸۸). بررسی نقش ...
 • حاجی کریمی، عباسعلی؛ منصوریان، تالین. (۱۳۹۱). بررسی و تبیین نقش ...
 • حریری، نجلا و شاهوار، شبنم. (۱۳۸۹)، ارتقای رضایت کاربران کتابخانه ...
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش.(۱۳۹۲). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم ...
 • دستگیر، محسن و محمدی، کامران. (۱۳۸۸)، سرمایه فکری؛ گنج تمام ...
 • عباسی، زهره. (۱۳۸۶). مروری بر مدل های پیاده سازی مدیریت ...
 • عطاپور، هاشم. (۱۳۸۸)، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر چرخه ...
 • قلیچ لی، بهروز، مشبکی، اصغر (۱۳۸۵)، نقش سرمایه اجتماعی در ...
 • قلیچ لی، بهروز؛ خداداد حسینی، سیدحمید و مشبکی، اصغر. (۱۳۸۷). ...
 • محمدی استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد و رجائی، سعید. (۱۳۹۰). مکان ...
 • محمودی، حسن؛ دیانی، محمد حسین؛ پریرخ، مهری (۱۳۹۲). تحلیل وضعیت ...
 • Ahmad, M., & Abawajy, J. H. (۲۰۱۴). Digital library service ...
 • Anand, G., Ward, P. T., & Tatikonda, M. V. (۲۰۱۰). ...
 • Boyer, K., Hallowell, R., & Roth, A. (۲۰۰۲). e- Services: ...
 • Broady - Preston, J.; Felice, J. (۲۰۰۶). "Customers, relationships and ...
 • Choua, S. W., & Chen, P. Y. (۲۰۰۹). The influence ...
 • Cristobel, E., Flavian, C., & Guinaliu, M. (۲۰۰۷). Perceived e-service ...
 • DeLone, W.H. & McLean, E.R (۱۹۹۲), ‘’Informations systems success’’, Informations ...
 • Dimitriadis, S. Stevens, E. (۲۰۰۸) "Integrated Customer Relationship Management for ...
 • Dorsch, M. J., Swanson, S. R., & Kelley, S. W. ...
 • Gundlack, G. T., Achrol, R. S., & Mentzer, J. T. ...
 • Huang, Y-H. (۲۰۱۴). Measuring Individual and Organizational Knowledge Activities in ...
 • Hulland, J. (۱۹۹۹). Use of partial least squares (PLS) in ...
 • Khalifa, M & Liu V (۲۰۰۲), “Satisfaction with internet-based services”, ...
 • Kiran, K. & Diljit, S. (۲۰۱۲). Modelling web-based library service ...
 • Nazim, M., & Mukherjee, B. (۲۰۱۳). Librarians’ perceptions of knowledge ...
 • Petty, R.; Ricceri, F. & Guthrie, J. (۲۰۰۸). Intellectual Capital: ...
 • Pitt L.F & Watson R.T. (۱۹۹۵). “Service quality: Ameasure of ...
 • Porumbeanu, O. L. (۲۰۱۰). Implmenting knowledge management in Romanian academic ...
 • Romano, N.C, Fjermestad, J. (۲۰۱۰)." Electronic Customer Relationship Management, An ...
 • Shih, K. H.; Chnag, Ch. J. & Lin, B. (۲۰۱۰). ...
 • Siriprasoetsin, P., Tuamsuk, K., & Vongprasert, C. (۲۰۱۱). Factors affecting ...
 • Sivaraks, P., Krairit, D., & Tang, J. C. (۲۰۱۱). Effects ...
 • Sophonthummapharn, K. (۲۰۰۹). The adoption of techno-relationship innovations: A framework ...
 • Storey, C., & Hull, F. M. (۲۰۱۰). Service development success: ...
 • Wang, M. Y. (۲۰۰۷) “Introducting CRM into an academic library”. ...
 • Zablah, A.R., Bellenger, D.N. and Johnston, W.J. (۲۰۰۴), “An evaluation ...
 • نمایش کامل مراجع