سنتز و بررسی عملکرد نانوکاتالیست فریت نیکل/ مکسین در فرایند اکسایش متانول

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SDNCONF08_007

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1401

Abstract:

در کار حاضر، نانوذرات فریت نیکل (NiFe۲O۴) و نانوکامپوزیت فریت نیکل/ مکسین (NiFe۲O۴/Ti۳C۲) با روش هیدروترمال سنتز شدند. ساختار و فاز کریستالی نانوکامپوزیت سنتز شده با استفاده از روش پراش اشعه ایکس((XRD مشخصه یابی و تایید شد. فعالیت الکتروکاتالیستی این نانوساختارها با استفاده از روش های الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که نانوکامپوزیت NiFe۲O۴/Ti۳C۲ به دلیل اثر هم افزایی نانوذرات و بستر دارای پگالی جریان بیشتر و اضافه ولتاژ کمتر نسبت به نانوذرات تک می باشد. حضور بستر، باعث افزایش مساحت سطح فعال الکتروشیمیایی، بهبود فعالیت الکتروشیمیایی و پایداری بالاتر نانوساختار می شود. براین اساس، نانوکامپوزیت پیشنهادی می تواند به خوبی به عنوان کاتالیست آندی در فرایند اکسایش الکل ها در پیل سوختی مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

الهه صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

فریبا فتحی راد

استادیار، گروه نانوفناوری، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران