ارزیابی ترکیبات شیمیایی و رنگ سنجی صمغ آلوچه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF05_145

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1401

Abstract:

صمغ ها هیدروکلوئیدهایی هستند که با جذب آب سبب افزایش ویسکوزیته و در نتیجه پایداری برخی از سیستم های غذایی می شوند از این نظر کاربرد گسترده ای در بسیاری از فراورده های غذایی دارند . در این تحقیق، ترکیبات شیمیایی و رنگ سنجی صمغ آلوچه از درختان خانواده گل سرخیان که یک صمغ بومی ایران است و تاکنون مطالعه نشده ارزیابی شد. ماده خشک، رطوبت، کربوهیدرات، چربی، پروتئین و خاکستر به ترتیب ۶۲ / ۹۰ ، ۷۳ / ۸ ، ۲۲ / ۹۰ ، ۱۷ / ۰ ، ۹۱ / ۰ ، ۸۱ / ۲ درصد بود.رنگ سنجی مقادیر روشنایی، قرمزی، زردی و خلوص رنگ به ترتیب ۰۵۹ / ۰ ± ۰۵۷ / ۸۵ ، ۰۵۹ / ۰ ± ۶۷۰ / ۳ ، ۲۰۳ / ۰ ± ۹۱ / ۱۴ ، ۲۱۱ / ۰ ± ۳۵۵ / ۱۵ به دست آمد.

Authors

رومینا محبی

دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رضا فرهمندفر

دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری

رضا اسماعیل زاده کناری

استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری

جعفر محمدزاده میلانی

استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری

جمشید فرمانی

دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری