شبیه سازی سه بعدی یک ماژول غشایی بازیافت مونومر از جنس کامپوزیت PDMS/PEI با استفاده از نرم افزار COMSOL

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT05_118

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

با توجه به این که مونومرهایی مانند اتیلن و پروپیلن خوراک اصلی در واحدهای تولید پلیمرهایی مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن هستند، هدررفت چنین ترکیبات ارزشمندی در جریانات مختلف فرآیندهای تولیدی مربوطه، موجب ایجاد خسارتهای اقتصادی و هم چنین زیست محیطی می باشد. در این مطالعه، مدل سه بعدی فرایند غنی سازی گاز اتان و اتیلن از مخلوط گازی با بکارگیری تکنیک دینامیک سیالات بر پایه ماژول غشایی تخت حلزونی۱ از جنس پلی دی متیل سیلوکسان مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics بازیافت مونومرهای اتان و اتیلن روی ماژول های ورق تخت شبیه سازی شد که تطابق قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی نشان داد. با افزایش دما میزان غنی سازی اتان افزایش ولی در اتیلن این روند کاهشی بوده است. با افزایش شدت جریان گاز، میزان غنی سازی هر دو گاز روند افزایشی داشته است. همچنین مشخص گردید که این مدل شبیه سازی شده قابلیت پیش بینی عملکرد این ماژول غشایی را برای بازیابی مونومرها در شرایط مختلف عملیاتی را دارا میباشد.

Authors

نجمه میرزایی

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مجید اسماعیلی

پژوهشکده توسعه فناوری های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

مهدیه ابوالحسنی

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

میثم محمدی سعادت

دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران