یک مبدل DC-DC بسیار کاهنده جدید توسط سلف های کوپل شده با راندمان بالا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EESCONF08_022

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

یک مبدل جدید DC-DC بسیار کاهنده در این مقاله ارائه میگردد. در مبدل پیشنهادی توسط سلف های کوپل شده و خازن، بهره مبدل کاهش مییابد، به طوریکه مبدل در ضریب وظیفه های بالاتر کار کند. مبدل پیشنهادی دارای حداقل المان میباشد و تنها با یک سوئیچ کمکی شرایط کلیدزنی نرم برای مبدل فراهم میگردد. کلید کمکی اضافه شده به مبدل به صورت مکمل با کلید اصلی، کلیدزنی میشود، از این رو با اضافه شدن این سوئیچ نیاز به طراحی پیچیده ای برای مدار کنترل نمیباشد. کلید زنی نرم به صورت کلیدزنی تحت ولتاژ صفر برای سوئیچ ها فراهم میشود، بنابراین تلفات کلیدزنی کاهش یافته و راندمان مبدل افزایش مییابد. دیود مبدل تحت شرایط جریان صفر خاموش میشود که مشکل بازیافت معکوس این دیود وجود ندارد. مبدل پیشنهادی به طور کامل تحلیل و بررسی میگردد و رفتار مبدل کامل شرح داده میشود. همچنین به منظور اثبات نتایج تئوری شبیه سازی در توان ۱۰۰ وات روی مبدل انجام میشود، که نتایج شبیه سازی در بار کامل راندمان ۹۵/۵ درصد را نشان میدهد.

Keywords:

بسیار کاهنده , راندمان , کلیدزنی نرم , کلیدزنی تحت ولتاژ صفر ZVS

Authors

محمود وصالی

گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران