بررسی تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشور ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EESCONF08_025

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

از شاخص های مهم در اقتصاد رشد اقتصادی می باشد که یکی از عوامل مهم رسیدن برای این امر انرژی و مصارف مختلف انرژی برای توسعه اقتصادی در کشورهای جهان از جمله کشور ایران می باشد. وفور ثروت از جمله اشکال مختلف انرژی در کشور ایراننیازمند استفاده بهینه از مزیت نسبی این صنعت توام با اعمال قوانین در کشور می باشد. مصرف انرژی به عنوان یکی ازعوامل تولید نقش موثری بر رشد اقتصادی دارد، از اینرو با وجود تغییرات اقلیمی و سیاسی منجر به پیامدهای مخربی به محیطزیست گردیده که نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی می باشد و برای رقابت جهانی و استفاده بهینه از منابعموجود در کشور با وجود شرایط حاکم در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و بااستفاده سیستم های دینامیک پویا بهبررسی تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشور ایران می پردازد تا راه حلهایی اجرایی برای مصرف بهینه و افزایش صادراتو نهایت افزایش رشد اقتصادی در کشور ایران را ارائه دهد .

Authors

نسیم میلادی لاری

گروه حسابداری ، واحد بم ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بم ، ایران