بررسی عنصر مقاومت در اشعار روایی توفیق زیاد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP08_152

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

شعر مقاومت فلسطین یکی از پرشورترین و در عین حال دردآلودترین شعرهای مقاومت جهان است. و بسانقهرمانی در بند، با صهیونیست و استعمار رو به رو میگردد. توفیق زیاد از شاعران مشهور مقاومت و پایداریفلسطین است؛ شاعری که حرارت فاجعه را در فلسطین چشیده، گویی که در بند بند و جود او، این سختیها نفوذکرده است. پژوهش حاضر به بررسی عنصر مقاومت ویژگیهای آن در اشعار روایی شاعر فلسطینی پرداخته، تازوایای پنهان وناگشوده ادبیات مقاومت را در این اشعار بنمایاند. این پژوهش نشان می دهد که بیان جنایتهایحکومت ظالم، حالات مردم رنج دیده، پایداری، امید به آینده و بیان آرزوها و رویاها از بارزترین مضامینمقاومت در این اشعار است. و این مضامین را با رمز، وصف دقیق صحنه ها، تعریض، تکرار و وصفهای خارجیبیان میکند.

Authors

سامان خانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

علی اکبر مرادیان قبادی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان