نقش عبدالقاهر جرجانی در غناسازی ادبیات عرب

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP08_162

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

عبدالقاهر جرجانی عالمی اندیشمند و متفکر شهیر ایرانی در قرن پنجم خدمات ارزنده ایی به اعجاز قرآن وادبیات عرب نمود. عبدالقاهر با تالیف دو کتاب مهم خود اسرار البلاغه و به خصوص دلائل الاعجاز انقلابزبان شناسی عرب را راقم زد. او با مطالعه آثار اساتید و بزرگان ادبیات عربی توانست زبان شناسی را پایه ریزینماید و مقولاتی که جمود و ناکار آمد بود و به صورت تقلیدی منتقل می شدند رابا نظریات خویش متحولسازد و به ادب عربی و زبان شناسی جان تازه ایی ببخشد. جرجانی قرن ها پیش موضوعات و مباحث بسیاریدر زمینه های بلاغی ؛ نقد ادبی و معنا شناسی طرح و تحلیل کرده که امروزه نقادان و زبان شناسان معاصر آنهارا به عنوان آراء و نظریاتی جدید مطرح می کنند. یکی از مشهورترین نظریات ایشان نظریه نظم است با اینمحتوا که کلام در هر زبانی دارای نظام مشخصی از انسجام و ترتیب است .که این نظام برای مفید بودن کلامازجمله بندی و ترکیب دستوری تبعت می کند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای در صدد آن استتا به بررسی نقش عبدالقاهر جرجانی در غناسازی ادبیات عرب بپردازد.

Authors

سیده زلیخا عظیمی

کارشناسی ارشد رشته نهج البلاغه دانشگاه پیام نور