بررسی اثر پارامترهای هندسی بر روی آئرودینامیک توربین بادی محور عمودی وی شکل با استفاده از روش مومنتوم المان پره

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IWEC08_059

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

این مقاله به بررسی اثر پارامترهای هندسی بر روی آئرودینامیک توربین بادی محور عمودی وی شکل با استفاده از روش مومنتوم المان پره می پردازد. برای این منظور از نرم افزار کد باز Qblade استفاده شده است. هندسه مورد نیاز، از هندسه توربین بادی وی شکل یک کیلو وات ساخته شده در شرکت بادران الکتریک انرژی استخراج شده است. متغیرهای مورد ارزیابی شامل نوع ایرفویل NACA (۰۰۱۲، ۰۰۱۵، ۰۰۱۸ و ۰۰۲۱)، زاویه حمله (۰، ۲، ۴ و ۶ درجه)، تعداد باله ها (۲، ۳ و ۴باله) و درجه انحراف باله وی شکل از محور قائم (۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درجه) می باشند. برای مطالعه نوع شکل باله، از باله های متقارن استفاده شده و ضریب توان و گشتاور خروجی به عنوان دو پارامتر کمی برای ارزیابی و مقایسه بین حالات مختلف انتخاب می گردد. نتایج نشان می دهند که با افزایش میزان ضخامت ایرفویل، مقدار ضریب توان خروجی کاهش می یابد. از طرف دیگر با افزایش زاویه حمله میزان ضریب توان خروجی کاهش می یابد. در مطالعه تعداد باله ها، مشخص شد که بیشترین میزان ضریب توان خروجی مختص ۴ باله است. در گام آخر با بررسی اثر زاویه وی باله بر روی ضریب توان خروجی، مشخص گردید که زاویه صفر یا حالت باله راست مستقیم بدون در نظر گرفتن تاثیرات دیگر، بهترین جواب را نسبت به زوایای دیگر نشان می دهد. اما با توجه به بیشینه بودن گشتاور خروجی توربین وی شکل با زاویه ۱۵ درجه نسبت به دیگر هندسه ها و همینطور ارائه ضریب توان نسبتا بالا برای گستره وسیعی از نسبت سرعت های نوک، این هندسه به عنوان حالت بهینه نسبت به پره مستقیم تعریف می گردد.

Keywords:

Authors

سعید والاگهر سارالان

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه

ساجد هادی بافکر

فارغ التحصیل دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه

مرتضی خلیلیان

دانشیار ، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه

ایرج میرزایی

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه

مجید عباسعلیزاده

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه