سنجش کیفیت منظر خیابان های شهری در کلانشهر تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-45-2_010

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

Abstract:

با ظهور مفاهیم نو در شهرسازی کلان هزاره جدید، همچون کیفیت زندگی، شهرسازی سبز و شهرهای پیاده مدار و به دنبال رقابت شهرهای مختلف جهان جهت ارتقای زیست پذیری شهری؛ یکی از مفاهیم مورد توجه در این میان، کیفیت بخشی به منظر شهر از طریق ساماندهی، هویت بخشی و سرزنده سازی منظر خیابان است. ضرورت این موضوع در شهرسازی ایرانی به دلیل ظهور مدرنیته در دهه های پیشین و به دنبال فقدان رویکرد جامع بهسازی منظر تاریخی خیابان بیش از پیش احساس می گردد. بر این اساس هدف این مقاله در گام نخست، تدوین شاخص های جامع منظر خیابان و ارائه چارچوبی استاندارد برای ارزیابی و سنجش منظر خیابان با استفاده از روش تحقیق «فرا تحلیل» می باشد. در رهیافت بعدی نیز به سنجش کیفیت منظر خیابان در کلانشهر تهران با تاکید بر رویکرد ذهنی شهروندان که مبتنی بر اندازه گیری و سنجش مقادیر شاخص های ۶۰گانه منظر خیابان در محدوده های هدف مطالعه است، پرداخته می شود. بررسی شرایط اجتماعی، کالبدی و محیطی خیابان های سه گانه نشان می دهد که خیابان ناصرخسرو با امتیاز ۲.۷ در بالاترین جایگاه، خیابان ولیعصر با امتیاز ۲.۶ در جایگاه بعدی و در نهایت خیابان انقلاب با امتیاز ۲.۲ در جایگاه آخر قرار دارد. با این وجود همچنان هیچ یک از خیابان ها حد متوسط رضایتمندی مردم را کسب نکرده اند.

Authors

شبنم شاملو

گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران