نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و کیفی منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی حوضه آبریز تالاب زریوار

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-45-2_012

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

Abstract:

تالاب ها دارای خاک های اشباع از آب، شرایط بی هوازی و گیاهان و حیوانات آدابته شده با محیط های مرطوب هستند. در سال های اخیر، رشد بیش ازحد شهرنشینی موجب نزول وضعیت کیفی و کمی تالاب ها شده است. تنزل عملکرد تالاب منجر به تخریب زیستگاه ها، کاهش تنوع زیستی و خشکی اقلیم می گردد. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و کیفی منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی در حوضه ی آبریز تالاب زریوار می باشد. بررسی های انجام شده، نشان دهنده ی کاهش معنادار میزان بارندگی ها، کاهش رطوبت نسبی و افزایش دمای هوا در حوضه ی آبریز تالاب زریوار می باشد؛ بنابراین زریوار به سمت تغییر اقلیم پیش می رود. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان تاثیر مدیریت منابع آب در حفظ و احیای کیفیت منابع آب این حوضه در پی تغییرات اقلیمی، ۴۰۱/۰ و میزان تاثیر مدیریت منابع آب در حفظ و احیای کمیت منابع آب این حوضه در پی تغییرات اقلیمی، ۴۱۳/۰ است. در هر دو مورد، شدت رابطه، متوسط رو به پایین است که نشان دهنده ی عملکرد ضعیف مدیریت منابع آب می باشد و علی رغم وضعیت نامناسب منابع آب حوضه ی آبریز زریوار، مدیریت منابع آب در این حوضه نتوانسته است تاثیر چشم گیری بر حفظ و احیای کمیت و کیفیت منابع آب در پی تغییرات اقلیمی داشته باشد.

Authors

سمیرا جاویدی دلجوان

گروه طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سید محمد حسینی

گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران، تهران، ایران