نقش و جایگاه رنگ ها در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_290

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1401

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی نقش رنگ ها بر بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان است . نوع پژوهش از نظر ماهیت و هدف توصیفی است. یافته های آن حاکی از آن است که رنگ ها متناسب با ویژگی هایشان میتوانند در کتب درسی ، فضای کلاس ، حیاط و وسایل کمک آموزشی و حتی در فرم لباس دانش آموزان استفاده شوند تا شرایط را برای یادگیری بهتر دانش آموزان فراهم کنند و از کسالت و خستگی دانش آموزان جلوگیری کنند و بتوانند همزمان هر دونیمکره مغز دانش آموز را فعال کرده تا یادگیری ثمر بخشی در دانش آموزان ابتدایی ایجاد کنند . رنگ به عنوان اساسی ترین جلوه فضاهای آموزشی و پرورشی می تواند در یادگیری دانش آموزان موثر باشد. رنگ ها می توانند موجب شادی، امید یا ناراحتی و اندوه در افراد شوند. وجود رنگ مطلوب در فضاهای آموزشی تاثیر مثبتی در افراد داشته و حس علاقه مندی آنان را نسبت به تحصیل و یادگیری بر می انگیزد و موجب پیشرفت زندگی اجتماعی و نشاط آنان می گردد . بنابراین باید رنگ متناسب با محیط مورد نظر در طراحی فضاهای آموزشی در نظر گرفته شود.

Authors

هانیه ترک نژاد

دانشجوی کارشناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران