نقش و جایگاه زن در اقتصاد خانواده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 194

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_291

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش نقش و جایگاه زن در اقتصاد خانواده است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی است . در ابتدا مفاهیم اقتصاد، خانواده، نقش زن در اقتصاد خانواده، نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان و مفهوم اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفته است دستیابی به بهترین موفقیت های کاری بسیار مهم است. یکی از اساسی ترین اهداف تشکیل خانواده، بقای نسل و تربیت انسانی مورد نیاز جامعه است و توسعه و رشد اقتصادی در گرو نیروی کار فعال و تحصیل کرده است که این افراد نوعا از میان خانواده های برنامه ریز، منظم و مشوق بیرون می آیند. زنان با فراهم کردن و آماده ساختن محیطی بانشاط و صمیمی برای تامین نیازهای مادی و معنوی و توجه به بهداشت روحی، جسمی و روانی اعضای خانواده اثر مستقیم بر اقتصاد جامعه می گذارند به راستی که نقش زنان به عنوان مدیران فرهنگ اقتصادی خانواده مهم و کلیدی است و نباید در مدیریت اقتصادی خانواده این نقش فراموش و یا کمرنگ دیده شود. بنابر این با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش به بررسی نقش و جایگاه زن در اقتصاد خانواده پرداخته شده است.

Authors

هانیه فرهادی

دانشجوی کارشناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان )، اصفهان ، ایران