راهکارهایی برای استفاده مجدد از آب (Water Reuse) در شهر جدید صدرا شیراز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAME05_006

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

با توجه به اینکه در حال حاضر با کمبود منابع آبی در سطح کشور روبرو هستیم و همچنین تعداد زیادی از چاه های برداشت آب در سطح کشور در اثر خشکسالی های چند سال اخیر ، کاملا خشک شده است، لذا به منظور تامین آب برای مص ارف مختلف در ش هرهای کش ور نیازمند اراده راهکار جهت تامین و مصرف بهینه آب می باشیم. چنانچه سیستم جمع آوری رواناب سطحی ناشی از بارندگی در سطح شهرها موجود باشد می توان این رواناب بارندگی را به سمت تصفیه خانه هدایت کرد و از آب ایجاد شده استفاده مجدد ater Reuse جهت مصارف کشاورزی، شر ب و صنعت انجام شود. در این مطالعه راهکارهای ا ستفاده برای ا ستفاده مجدد از آب در منطقه شهر صدرا شیراز ارائه می گردد. این راهکارها می تواند جهت پروژه های ater Reuse که در آینده در دیگر نقاط کشور مورد ا ستفاده قرار می گیرند، به کار گرفته شوند.

Keywords:

Authors

حامدرضا ظریف صنایعی

استادیار مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

محمود رازقی

کارشناس ارشد سازه، کارشناس شهرسازی شهرداری صدرا