طراحی شبکه جمع آوری رواناب سطحی برای منطقه ۱۱۵ هکتاری شهر صدرا شیراز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 414

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAME05_007

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

برنامه ریزی استحصال آب های سطحی در ارتباط با نحوه عملکرد شبکه جمع آوری از اهمیت بالایی برخوردار است.از سوی دیگر با توجه به اینکه در اکثر مناطق کشور ما اقلیم گرم و خشک حاکم میباشد، استفاده صحیح از آب های سطحی و رواناب ها بسیار مهم میباشد. شهر جدید صدرا شهری برنامه ریزی شده و اقماری در ۱۵ کیلومتری شمال غربی شیراز است. سیلاب های ایجاد شده در این منطقه بخصوص در چندین سال اخیر، مشکلات بسیار زیادی در حوزه شهری ایجاد کرده ا ست. عدم وجود سیستم جمع آوری رواناب منظم برای این منطقه از مهمترین مشکلات ایجاد سیلاب ها می باشد. هدف اصلی از این مطالعه، توسعه شبکه جمع آوری رواناب سطحی صدرا برای ناحیه ۱۱۵هکتاری براساس نقشه پهنه بندی سیلاب این منطقه می باشد. کل رواناب حاصل از سیلاب این منطقه توسط یک خروجی به تصفیه خانه هدایت می گردد. کانال های طراحی شده برای این منطقه بصورت مربع-مستطیل می باشند. نتایج مطالعه حاضر شامل طول کانال ها، ابعاد کانال ها، شیب و سرعت های جریان در کانال ها می باشد.

Authors

حامدرضا ظریف صنایعی

استادیار مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

محمود رازقی

کارشناس ارشد سازه، کارشناس شهرسازی شهرداری صدرا