برآورد آماری تخمین و تحلیل دبی بیشینه با دوره بازگشت های مختلف با نرم افزارHyfran مطالعه موردی: استان بوشهر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 242

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF03_010

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

امروزه بشر آب را در زمینه های گوناگونی نظیر شرب، بهداشت ، صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار می دهد . به همین دلیل در بسیاری از طرح ها و کارهای اجرایی انسان، یکی از عواملی که به آن پرداخته می شود مسئله آب بوده و بدون آن نمی توان هیچگونه توسعه ای را برای یک منطقه انتظارداشت . قبل از احداث هر سازه هیدرولیکی نظیر سد، سرریز، کانالهای انحراف، بندهای موقت و غیره نیاز به داشتن اطلاعات حداکثر سیلاب محتمل و هیدروگراف سیلاب با دوره بازگشت های مختلف می باشد تا بتوان بزرگی سیلابهای مختلف را تخمین زده و در جهت طراحی یا عملیات روندیابی و پهنه بندی سیل ویا تعیین حریم کمی رودخانه برای سیستم های اعلام هشدار سیل اقدام نمود. در این تحقیق با استفاده از داده های آمای ۲۵ ساله (۱۳۶۶-۱۳۹۰)دبی جریان مشاهده ای در ۵ استگاه ( اهرم ،کلل ، قنط ره ، جره بالا-شاپور ، سعدآباد (نهر) ) استان بوشهر سعی شد میانگین متحرکهای ماهانه ، سه ماه، شش ماهه و دوازده ماهه از دبی جریان محاسبه گردد وسپس با استفاده از نرم افزار Hyfran از میان توابع برازش داده شده بهترین تابع توزیع آماری برای محاسبه دوره بازگشت ۲،۵،۱۰،۲۵،۵۰،۱۰۰ساله استفاده شد. . امید است نتایج این پژوهش برای برنامه ریزی و مدیریت آب به ویژه در بخش های کشاورزی ، صنعت ، محیط زیست ،گردشگری و... مورد توجه قرار گیرد.

Authors

امید کاوسی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران