بایسته های ترجمه واژگان بیگانه در قوانین و ادبیات حقوقی ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_063

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

ترجمه ی متون حقوقی اعم از قوانین ، احکام قضایی ، اسناد ، معاهدات و ... یکی از زمینه های مهم ترجمه است که در نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیتی دو چندان است و هر روزه نیز بر اهمیت آن افزوده می شود . در مورد ترجمه ی حقوقی نظریه ها و روشهای مختلفی وجود دارد که از سوی متخصصین مطرح شده است . ترجمه ی حقوقی مناسب منوط به فهم معانی واژگان و اصطلاحات حقوقی مورد استعمال هر نظام حقوقی و بررسیتطبیقی آن و در نهایت برگردان آن در جامه ی واژگانی است که به بهترین وجه ممکن معانی مورد نظر زبان مبدا را به زبان مقصد انتقال دهد . در این مقاله به جای انتخاب روش واحد در انواع گوناگون ترجمه حقوقی بر اتخاذ روشهای مختلف حسب نوع متن موضوع ترجمه ، تاکید شده است . همچنین به الزاماتی پرداخته شده که توجه به آن موجب خواهد شد که در عمل ترجمه ای مناسب و معیار ارائه گردد و به ایرادات فاحشی اشاره شده که ارزش ترجمه را از بین می برد.

Keywords:

ترجمه حقوقی - معنای حقوقی - معادل گزینی - معادل سازی

Authors

سید هادی سعیدی فتیده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد