نقش پدافند غیر عامل در بهبود عملکرد مدارس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_322

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

فضاهای آموزشی به دلیل تعداد، شرایط و تنوع گروه های سنی کاربران و همچنین نوع و اهمیت کاربری، در زمره مهمترین فضاهای شهری قرار میگیرند. پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل و در تقابل با مدیریت بحران به خصوص در کاربری های آموزشی که از حیث اهمیت در درجه ویژه ای قرار دارند، کمک خواهد کرد تا تلفات انسانی در بروز حوادث مختلف ازجمله حوادث طبیعی مانند زلزله که بیشترین خسارات را در طول دوران مختلف در کشور ما سبب شده است، کاهش یابد.در این پژوهش تلاش شده است تا بر اساس اصول مدیریت بحران، مولفه های اساسی پدافند غیرعامل مدارس شناسایی و رتبه بندی گردند. برای انجام رتبه بندی، ابتدا با مروری بر ادبیات تحقیق چهار رکن اصلی مدیریت بحران شامل کاهش آمادگی، واکنش، بازسازی و پیش بینی به عنوان معیارهای اصلی انتخاب و اولویت بندی مولفه های پدافند غیرعامل شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از AHP رتبه بندی مولفه های پدافند غیرعامل بر اساس این معیارها انجام خواهد شد.

Keywords:

مدیریت بحران , تحلیل سلسله مراتبی , مدارس , مولفه های پدافند غیرعامل

Authors

احد جهانگیری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه

سهراب عبداله زاده

استادیار، دانشکده فناوری های صنعتی، دانشگاه صنعتی ارومیه