اکوسیستم تله هلث و تله مدیسین: یک مطالعه مروری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 293

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEDMEM04_132

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

مقدمه: مباحث مربوط به تله هلث و تله مدیسین گسترده، چند وجهی و بین رشته ای پیچیده ای می باشد. یکی از رویکردهاییکه می تواند در شناسائی این موضوع موثر واقع شود دیدگاه اکوسیستمی است. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه های مختلفمرتبط با اکوسیستم تله هلث و تله مدیسین در پژوهش های منتشر شده در جهان است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مروری مقالات مرتبط با اکوسیستم تله هلث و تله مدیسین بوده که با استراتژیجستجوی TITLE: ((telehealth) OR (Telemedicine) OR (ehealth)) AND TITLE: (ecosystem)بین سال های ۲۰۱۰-۲۰۲۱ در پایگاه های اطلاعاتی PubMed ، Google Scholar ، WOS و Scopus انجام شده است.نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که مطالعات حوزه اکوسیستم تله هلث و تله مدیسین پارادایم های مختلفی راپشت سر گذاشته است. پاردایم اول تاکید بر اجزای تشکیل دهنده حوزه سلامت است. این پارادایم شامل سطوح ارائه خدمات،ارائه دهندگان خدمات، سیاست گذاران، قوانین و مقررات است. پارادایم دوم که رویکردهای نوین را در بر می گیرد. تاکید برروابط بین اجزا داخلی، خارجی و محیط است. در این رویکرد بر جنبه های انسانی، مالی و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات،امنیت و محرمانگی تاکید بیشتری شده است.نتیجه گیری: پیاده سازی سیستم های پیشرفته و پیچیده این چنینی در سطح ملی نیازمند رویکرد اکوسیستمی است. کلیداصلی موفقیت این رویکرد مسئله ارتباط و هماهنگی بین تمام عوامل شکل دهنده مبحث تله هلث و تله مدیسین می باشد.

Keywords:

پزشکی از راه دور , سلامت از راه دور , سلامت الکترونیک , اکوسیستم

Authors

کمال ابراهیمی

استادیار مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، اردبیل، ایران

عبداله مهدوی

استادیار مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، اردبیل، ایران

انوشیروان صدیق

دکترای تخصصی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده بهداشت، اردبیل، ایران