کارآفرینی استراتژیک در حل بحران کرونا در کسب و کارها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_136

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

مدیریت بحران کرونا در کسب و کار یکی از موضوعات اساسی در مقابله و مصون سازی سازمان در برابر تهدیدات کرونا است، نهتنها امسال، بلکه از این پس اقتصاد ما درگیر دوره گذار و ورود به عصر پسا کرونا است؛ بخش بزرگی از فعاان اقتصادی که بیتدبیر، به تکرار روش ها و فعالیت های معمول قبلی خود بپردازند از صحنه اقتصاد و تجارت ایران و جهان خارج خواهند شد. پساز پایان این دوره و مدیریت بحران کرونا در کسب و کار ها، بنگاه های اقتصادی در یکی از دو دسته زیر قرار خواهند گرفت؛کسب و کارهایی که کاری انجام نمی دهند و امیدوارند چنین اختالی دوباره هرگز اتفاق نیفتد. این شرکتها ریسک بسیارخطرناکی را می پذیرند و زنجیره های تامین آن ها با هر بحرانی دوباره ویران خواهد شد. شرکت هایی که به درس این بحرانتوجه کرده و برای ترسیم نقشه جدید شبکه زنجیره تامین خود سرمایه گذاری می کنند تا در هنگام بر وز بحران مقاوم تر باشند.آن ها قراردادهای خود با شرکای تجاریشان را بازنویسی کرده تا در صورت بروز اختال به سرعت راه حل ها موجود و پیش بینی شده در قرارداد را جایگزین نمایند. این شرکت ها در دراز مدت برنده واقعی فضای کسب و کار ایران خواهند بود. این نوشتارسعی دارد توصیه هایی در جهت مقاوم سازی و افزایش حاشیه تاب آوری کسب و کارها پیشنهاد دهد. مسلما بسته به خصوصیاتهر سازمان و حوزه کسب و کار، این پیشنهادات در نسخه عملیاتی خود جزییاتی ویژه و خاص تر خواهد داشت که در این چندبند مختصر تفصیل آن ممکن نیست، اما این نوشتار توصیه کلی برای همه سازمان ها مطرح میکند

Authors

محبوبه رشیدی

دکتری مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی

حسین شاه پوری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان