مبلمان شهری و ایجاد تعاملات اجتماعی- فرهنگی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF08_745

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

بدیهی است که توسعه شهرها متناسب با نیاز شهروندان رویکردی دائمی است و در هر برهه زمانی تغییرات خاص خود را می طلبد. بشر در عصر حاضر بیش از هر چیز دیگر نیاز به فضاهای عمومی را احساس می کند چرا که با کمبود شدید فضا بر اثر توسعه زیرساخت های شهری مواجه است. در این راستا افزایش پیاده راه ها و نصب پارکلت ها می تواند بسیار موثر واقع شود و نیاز انسان به فضاهای عمومی را برطرف کند. فضاهای شهری پیاده مدار، مکان هایی برای حضور شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعی شان هستند که پرداختن به کیفیات آن ها تعاملات اجتماعی را به حداکثر می رساند. امروزه تعاملات بین افراد در خانواده و در اجتماع روبه افول است و همین امر باعث بروز بسیاری از نابسامانی ها شده است نوع تحقیق تحلیلی توصیفی است که بر اساس مطالعات کتابخانه ای به دست آمده تدوین شده است. نتایج این مقاله بیانگر آن است که مبلمان شهری مناسب باعث افزایش روابط و تعامل اجتماعی شهروندان شده است و جامعه از حالت انزوا و گوشه گیری خارج شده مردم به فضاهای عمومی تمایل پیدا می کنند. هر روزه بر میزان گرایش مردم نسبت به فضاهای عمومی افزوده می شود این در حالی است که رشد سریع جمعیت عرصه را بر وجود این مکان ها تنگ کرده و طراحی شهری را در مسیر سازگارسازی ظرفیت مناطق مسکونی با جمعیت شهرنشینان هدایت کرده است، گسترش مبلمان شهری می تواند کمبود فضاهای عمومی در شهرها را جبران کند. آرایش مبلمان و نوع چیدمان آن در فضای شهری بر تعامل اجتماعی افراد با یکدیگر تاثیر می گذارد در نتیجه مبلمان شهری مناسب اثرات زیادی در کاهش ناهنجاری های جامعه دارد و باعث ارتباط بیشتر بین شهر و شهروندان و نیز شهروندان با یکدیگر میشود.

Keywords:

واژه کلیدی: تعاملات اجتماعی- فرهنگی

Authors

سارا خادمیان

گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر