بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کسری بودجه بر نرخ ارز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 184

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME09_110

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

Abstract:

در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می شود. در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است . از طرف دیگر به اعتقاد بیشتر کارشناسان، نرخ ارز به عنوان یک اهرم موثر در اقتصاد مطرح می شود. به طوری که سیاست گذاری ها بر روی این متغیر مهم اقتصادی از حساسیت ویژه ای برخوردار است . بنابراین ارتباط میان کسری بودجه دولت و نرخ ارز یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی ارتباط میان این دو متغیر مبهم بوده و در مقاطع گوناگون زمانی و همچنین از کشوری به کشور دیگر فرق می کند، چراکه شیوه ی تامین مالی در اقتصاد و شرایط کلان اقتصادی در چگونگی تاثیر کسری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه نرخ ارز تاثیر فراوانی دارد.