نگاهی بر چشم انداز اتی مدیریت استعداد در بخش های دولتی ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 185

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_158

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

یکی از از مباحث مهم و اساسی برای سازمانها و دولت سرمایه انسانی و مدیریت نمودن استعدادها میباشد چرا که این امر سبب توسعه و ایجاد ارزش افزوده خواهد شد. هدف از این پژوهش نگاهی بر چشم انداز آتی مدیریت استعداد در بخشهای دولتی ایران میباشد که در آن چشم اندازهای اتی و محتمل مدیریت استعداد در دسته بندی مطلوب و نامطلوب آورده می.شود .گرفتن نتایج پژوهش نشان داد اینده های احتمالی در رابطه با مدیریت استعداد شامل طیفی است که از یک سو منجر به تشویق استعدادها شده و با به کارگیری سند راهبردی سبب جذب و حفظ نخبگان و استعدادها در سازمانها شده و از دیگر سوم به از دست دادن استعدادها و خروج آنها از سازمانهای دولتی و کشور منجر خواهد شد. بخش دولت باید با اصلاح برخی سیاستها و تسویق استعدادها مانع از عدم بهره وری آنها گردد

Authors

الناز خدادادی باشبلاغ

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه غیرانتفاعی میزان تبری ز