همراستایی قابلیت های استراتژیک منابع انسانی با استراتژی بازاریابی با نقش میانجی هویت برند در شرکت های بیمه آسیا آذربایجان شرقی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 189

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_220

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

امروزه برای پاسخگویی به چالش های رقابتی پیش روی سازمان ها و دستیابی به اهداف و بقاء و سود آوری در جهان پویای کنونی یکی از مولفه های افزاینده ی موفقیت برای سازمان ها متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. این پژوهش ، با اتکاء به پژوهش ها و نظرات خبرگان و متخصصان امر منابع انسانی و بازاریابی به دنبال طراحی یک مدل مفهومی بوده است تا همراستایی قابلیت های استراتژیک منابع انسانی با استراتژی بازاریابی با میانجی گری هویت برند را(مطالعه موردی شعبات بیمه آسیا تبریز) بررسی کند. نتایج نهایی حاصل از این تحقیق نشان می دهند که میان قابلیت های استراتژیک منابع انسانی با استراتژی بازاریابی با نقش میانجی هویت برند رابطه ی مثبت و معنی داریوجود دارد.

Keywords:

قابلیت های استراتژیک منابع انسانی , استراتژی بازاریابی , هویت برند.

Authors

الناز خدادای باشبلاق

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، موسسه غیرانتفاعی میزان تبریز