کاربرد روش های سنجش ازدور و ژئوالکتریک در اکتشاف آب های زیرزمینی مناطق کارستی جنوب کوهدشت، لرستان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HYDTR-2-2_001

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1401

Abstract:

روش های سنجش از دور و GIS برای تلفیق دوازده عامل موثربر هیدروژئولوژی کارست، به منظور پتانسیل یابی منابع آبی کارست در منطقه جنوب شهر کوهدشت، استان لرستان، به کار گرفته شد. لایه های مورد نیاز با استفاده از تصاویر ماهواره ای Bing Map، تصویر رستری DEM  و نقشه های رقومی تهیه شدند. لایه های اطلاعاتی براساس سهم هر عامل در پتانسیل آب زیرزمینی به صورت نقشه های معیار طبقه بندی مجدد شده و تمامی لایه ها با روش وزن دهی AHP در محیط GIS با یکدیگر تلفیق شدند. سپس با استفاده از شاخص هم پوشانی وزنی نقشه پتانسیل آب زیرزمینی منطقه تهیه گردید. نقشه موضوعی حاصله ابتدا با استفاده از آبدهی و موقعیت چاه های آهکی منطقه و سپس با استفاده از مطالعات ژئوالکتریک با حجم ۱۷۸ سونداژ شلمبرژه (VES) با طول خط جریان AB=۱۰۰۰ m  که در منطقه ضرونی و پریان صورت گرفته صحت سنجی گردید. بر اساس نتایج مدل سازی معکوس تک بعدی و دوبعدی سونداژهای مقاومت ویژه، مخازن غنی آب کارستی در سازند آسماری در محل محور ناودیس مشخص شده است. بر اثر فرآیند چین خوردگی، در محل محور چین ها، تراکم بالای درزه ها ایجاد شده و با نفوذ و جریان آب در داخل این درزه ها، فرآیند کارست شدگی باعث توسعه، گسترش و تشکیل حفرات و مجاری در آن ها گردیده و درنهایت آبخوان کارستی در سازند آسماری تشکیل گردیده است. تطابق و تائید نواحی پتانسیل بالا با داده های سونداژ مقاومت ویژه و چاه های با آبدهی زیاد نشان دهنده آن است که نقشه موضوعی ارائه شده از صحت خوبی برخوردار است.  نتایج این تحقیق استفاده تلفیقی از سنجش از دور، GIS، داده های ژئوالکتریک و هیدروژئولوژی را در تعیین پتانسیل آب زیرزمینی کارست به خوبی نمایان ساخته است.

Keywords:

آب های کارستی , پتانسیل یابی آب های زیرزمینی , کوهدشت , سنجش از دور , ژئوالکتریک , GIS

Authors

فرشاد احمدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد آب شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

فرشاد علیجانی

استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

حمیدرضا ناصری

استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی