مطالعه برروی وارونگی آمیزه های لاستیکی با کمک مواد ضدوارونگی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCES17_017

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

وارونگی، تخریب گرمایی اتصالات عرضی سولفیدی است که سبب کاهش خواص فیزیکی آمیزه های لاستیکی می گردد و بهینه سازی فرآیند پخت لاستیک به دلیل پدیده ی وارونگی میباشد. ماده ضدوارونگی با ایجاد پیوند های جدید به جای پیوندهای عرضی تخریب شده آمیزه های لاستیکی را در برابر تخریب گرمایی مقاوم میکند. آمیزه های لاستیکی با مقادیر متفاوتی از ماده ضدوارونگی پخت شدند، نتایج نشان داد که ماده ضدوارونگی، وارونگی لاستیک را بهبود بخشید و با افزایش مقدار ماده ضد وارونگی درصد وارونگی آمیزه های لاستیکی کاهش یافت. همچنین مشاهده گردید نمونه ای که فاقد ماده ضدوارونگی بود، دارای بیشترین درصد وارونگی بود و نمونه ای که بیشترین مقدار ماده ضد وارونگی را داشت، دارای کمترین درصد وارونگی بود.

Authors

سیمین امامی تاج الدین

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی پلیمر، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران

سعید استادموحد

دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران