تاثیر استفاده از فولاد نرم در قاب های مهاربندی کمانش تاب تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONG02_041

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

زلزله یکی از پدیده های مخرب طبیعی است که تنها طی نیم قرن اخیر خسارات جانی و مالی زیادی را به جا گذاشتهاست و با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما و قرارگیری آن بر روی کمربند آلپ_هیمالیا، ضروری است که بیش از این بهروشهای مقابله با این پدیده از جمله سیستم های سازه ای در برابر زلزله بپردازیم. قاب های مهاربندی شده از متداول ترینفرم های سازه ای در طراحی سازه ها می باشند. مهاربندها عموما برای مقابله با نیروی جانبی و گاهی توزیع نیروهایمحوری در بین ستون های اصلی و فرعی به کار گرفته می شوند. در دهه های اخیر انواع سیستم های مهاربندی ابداع وتوصیه شده اند که هر یک دارای محاسن و معایب خاصی هستند. رفتار لرزه ای مهاربندهای معمولی و مرسوم دارایمشکلات مختلفی است. از جملهی این مشکلات می توان به شکل پذیری کم و منحنی هیسترزیس ناقص این دسته ازمهاربندها و کمانش زودهنگام آنها اشاره کرد. در این پژوهش مهاربند کمانش ناپذیر با هسته فولاد نرم به عنوان نسلجدید مهاربندی پیشنهاد شده است و نتایج نشان داد که تغییرمکان جانبی در ساختمان های با مهاربند کمانش ناپذیر بافولاد نرم کاهش یافته و این مطلب حاکی از تاثیر مثبت این مهاربندها در کاهش تغیرمکان جانبی است.

Keywords:

Authors

پرویز عبادی

گروه عمران، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حمیدرضا حبشی

گروه عمران، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کامران ریاحی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمود گلی

کارشناس ارشد، مهندسی عمران-زلزله