بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 385

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CICTC01_011

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

امروزه یکی از مهمترین عواملی که سبب ایجاد تمایز میان جوامع مختلف و قراردادن آنها در سطح اول، دوم و سوم جهان گشته است، میزان دسترسی آنها به اطلاعات می باشد. در این میان فناوری اطلاعات فرصت رابرای تولید اطلاعات با بهای کمتر و در زمان کوتاه تر برای کشورها و سازمان ها فراهم آورده است. با گذشت زمان و روند تحولات جهان، فعالیت های روزمره جوامع به سرعت در حال مکانیزه شدن می باشد به گونه ای که در محیط سازمان آثار انقلاب اطلاعات که در پایه های آن فناوری اطلاعات می باشد به وضوح نمایان گشته و توانسته است تغییرات فراوانی را در ساخت سازمان ها به وجود آورد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوانابزاری توانمند، امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است. این فناوری راهبرد جدیدی است که تمام ابعاد سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه ای که تصورسازمان امروزی بدون فناوری اطلاعات و کاربری آن غیرممکن به نظر می رسد. پاسخگویی به نیازها و انتظارات موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کرده است که سازمان ها برای ادامه حیات خود به ناچار باید به فناوری اطلاعات روی آورده و از آن به منظور ارتقای اثربخشی سازمانی استفاده کنند. فاصله کشورهایی که از این فناوری به عنوان محور توسعه برنامه های ملی خود استفاده می کنند و کشورهاییکه به صورت مناسب از این پدیده استفاده نمی کنند، به شدت رو به افزایش است. بررسی آمارها و اطلاعات موجود کشورها در این زمینه، واقعیت مذکور را تایید می کند. با این شرایط، شناسایی عوامل موثر بر توسعهمدیریت فناوری اطلاعات در بالا بردن اثربخشی سازمانی برای انتخاب مسیر و فرایند بکارگیری آن امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، با مروری بر ادبیات تحقیق به بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی پرداخته می شود .

Authors

مرجان ابراهیم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط اهواز

احسان عباس پور

مربی موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط اهواز