معرفی چیدمان جدیدی از ارایه آنتن و مقایسه کارایی آرایه آنتن پیشنهادی در مقابل آرایه آنتن مستطیلی و دایروی با فضای اشغالی یکسان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 219

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CICTC01_020

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

در این مقاله یک چیدمان جدید از آرایه آنتن به نام آرایه به شکل کندوی زنبور عسل معرفی ارایه گردید. همچنین کارایی چیدمان آرایه پیشنهادی در مقایسه با آرایه های دایروی و مستطیلی مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد عناصر و فاصله بین عناصر در هر سه آرایه با یکدیگر برابر در نظر گرفته شد. دامنه و فاز عناصر ارایه جهت رسیدن به سطح گلبرگ فرعی و پهنای بیم سه دسیبل مناسب، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تهاجمی علف های هرز تعیین گردیدند. نتایج نشان می دهد که بر خلاف آرایه مستطیلی، آرایه به شکل کندوی زنبور عسل و آرایه دایروی دارای الگو تشعشعی متقارن در صفحه افقی می باشند. . علاوه بر این، مقایسه بین آرایه با چیدمان دایروی و آرایه آنتن با چیدمان به شکل کندوی زنبور عسل نشان می دهد که آرایه کندوی زنبور عسل دارای سطح لوب جانبی پایین تری میباشد، در حالی که آرایه به شکل دایروی جهت دهی بهتری را دارد.

Keywords:

آرایه آنتن , الگوریتم بهینه سازی علف های هرز , آرایه دایروی , آرایه مستطیلی , آرایه با چیدمان کندوی زنبور عسل

Authors

بتول بحرینی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی پویش قم

محمدحسین وفائی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی پویش قم