نمود مفهوم گرایی در هنر و معماری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 488

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEIS02_090

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

واژه مفهوم در حوزه معماری و هنر در جایگاه های مختلفی به کار گرفته میشود؛ که بر اساس مطالعات کتابخانهای و فیش برداری و با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوایی و همچنین بررسی چگونگی کاربرد هنر مفهوم گرا و نحوه بروز آن در اثر هنری و همچنین تفاوتها و شباهتهای آن با معماری مفهوم گرا، دریافت میگردد که ویژگیهای هنر مفهوم گرا و معماری مفهوم گرا در حوزه تجلی اثر با یکدیگر بعضا متفاوت است. چرا که هنر مفهوم گرا با موضوعاتی مانند جستجوی علمی در باب ماهیت مسئله، مصالح زدایی، فرم زدایی و... همراه است، در حالی که معماری مفهوم گرا در حوزه هایی مانند پیوندهای نوستالژیک، روح زمان، تعارض با زمینه، پیوند مفاهیم ذهنی و ... قابل بازشناسی است. ولی شباهتهایی نیز میان آن دو، وجود دارد از جمله: تبدیل شدن معماری به پژوهشی در باب معماری، اهمیت دادن به فرآیند طراحی و استفاده از ادبیات و زبان کمکی. در نهایت اینکه در هنر مفهومی بی توجهی به برداشتهای عام و فرآیند ساخت وجود دارد اما این موضوع در معماری متفاوت می نماید زیرا معماری منطبق بر نیازها، خواستها، ساخت و بودجه بوده و وابسته به مکان است.

Authors

حوری ابراهیمی نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران