تحلیل هزینه فایده یک نیروگاه برق با تاکید بر روش BOT (مطالعه موردی نیروگاه جنوب اصفهان )

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 456

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEIS02_093

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

از آنجایی که احداث و ساخت نیروگاه ها به سرمایه گذاری های عظیمی نیاز دارد، اخیرا روش تامین مالی((BOT ساخت-بهره برداری-واگذاری مدنظر مسئولان وزارت نیرو قرار گرفته است. در ازای منافع ارزنده ای که از بکارگیری روش BOT حاصل میگردد، فرایند توسعه پروژه به این روش، بسیار هزینه بر، زمان بر و پیچیده می باشد. فلذا تحلیل هزینه فایده برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی، امری ضروری به نظر می رسد. این تحلیل، تلاشی جهت تعیین و بیان همه اثرات سیاستها یا پروژه های زیربنایی دردست اقدام میباشد که میتواند بعنوان یک ابزار کمکی ارزشمند، در سیاست گذاریها باشد. در این پژوهش، ساختار قراردادهای BOT و تحلیل-هزینه-فایده ساخت پروژه های زیربنایی با تاکید بر روش BOT، مطالعه و بررسی شده است. نتایج نشان می دهد یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر پروژه های سرمایه گذاری، نرخ تنزیل است که متناسب با نرخ بازار تغییر می کند.

Authors

سعید فلاحیان

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شمال، آمل.

ابوالفضل کرامتی

دانشجوی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه شمال آمل.