بررسی آلودگی آبخوان گرگان با استفاده از شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI)و شاخص فلزی (MI)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 193

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI24_106

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

امروزه یکی از مشکلات جوامع بشری آلودگی آبهای زیرزمینی به فلزات سنگین است. هدف از این پژوهش ارزیابی آلودگی آب زیرزمینی آبخوان شهر گرگان به فلزات سنگین (آرسنیک، سرب، منگنز، آهن) با استفاده از شاخصهای آلودگی کیفیت آب در دو فصل بهار و پاییز سال (۱۳۹۶) میباشد. بدین منظور از آنالیز شیمیایی ۶۳ چاه آب شرب و شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) و شاخص فلزی (MI) شهر گرگان استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که متوسط شاخصهای HPI و MI در فصل بهار (به ترتیب ۱۲/۴۲ و (۰/۳۶۳ و پاییز (به ترتیب با ۱۲/۳۹ و (۰/۳۵۶ تغییر چندانی نداشته است و بسیار کمتر از آستانه خطر تعیین شده برای شرب میباشد. اگرچه براساس شاخصهای HPI و MI آبخوان شهر گرگان در معرض آلودگی بیش از حد مجاز به فلزات سنگین نیست اما با گسترش جمعیت و شهر نشینی، نبود سیستم جمع آوری فاضلاب شهری و صنعتی و ... میتواند خسارات غیر قابل جبرانی را به دنبال داشته باشد.

Authors

حسن مازنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس

مجتبی قره محمودلو

استادیارگروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس

نادر جندقی

استادیارگروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس

مصطفی رقیمی

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

علی حشمت پور

استادیارگروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس