استراتژی بهینه سازی پرس وجو برای سیستم های پایگاه دادهای توزیع شدهخودمختار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EECMAI02_036

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

پایگاه داده های توزیع شده یک مجموعه از پایگاه داده های منطقا وابسته می باشند که به شیوه شفافی با یکدیگر همکاری می کنند. پردازش اگر پرس و جو از یک شبکه ارتباطی برای انتقال داده ها بین سایت های مختف استفاده می کند که این مورد به یکی از چالش ها در دنیای پایگاه های داده توزیع شده تبدیل شده است. توسعه و بهینه سازی پرس وجوهای پیچیده، دلیل موفقیت سیستم های پایگاه داده تجاری می باشند، چرا که با افزایش تعداد روابط در پرس و جو هزینه و پیچیدگی آن ها افزایش می یابد. استراتژی های پردازش پرس وجوی متفاوتی مانند Query Trading و Mariposa، Query Trading with Processing Task-Trading برای سیستم های پایگاه داده توزیع شده ی خودمختار توسعه یافته اند. اما آن ها دارای هزینه بهینه سازی بالایی می باشند. زیرا تمام گره ها در ایجاد طرح بهینه درگیر می شوند. در این مقاله یک اصلاحیه برای استراتژی خودمختار K-QTPT پیشنهاد شده است که گره های فروشنده با کمترین هزینه دارای اولویت بالا شوند و به تدریج برای کاهش زمان بهینه سازی انتخاب می شوند. در نهایت روش پشنهاد شده پیاده سازی می شود ونتایج وتحلیل بر روی آن نتایج ارائه می شوند.

Keywords:

بهینه سازی پرس وجو , پایگاه داده توزیع شده , پایگاه داده توزیع شده ی خودمختار K-QTPT

Authors

ایمان فتاحی دهکردی

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر